Lataj bezpiecznie z LOT

LOT dba o bezpieczeństwo pasażerów i załóg, dlatego wszystkie rejsy realizuje z zachowaniem najwyższych standardów i zgodnie z procedurą #BezpiecznyLOT, która obejmuje zasady bezpieczeństwa obowiązujące na pokładzie samolotu, jak i na lotnisku. Zostały one wypracowane w oparciu o rekomendacje Głównego Inspektora Sanitarnego i międzynarodowych organizacji branżowych.

#BezpiecznyLOT na lotnisku

 • Wszyscy pracownicy lotniska są wyposażeni w środki ochrony indywidualnej.
 • Wstęp do terminala będzie możliwy jedynie dla osób posiadających ważny bilet lotniczy (w uzasadnionych przypadkach wstęp będzie miała również osoba asystująca).
 • Na lotnisku zapewnione jest odpowiednie oznakowanie dystansu przestrzennego pomiędzy pasażerami.
 • Na terenie całego lotniska dostępne są środki dezynfekujące.
 • Przestrzenie mające kontakt z pasażerami i rzeczami osobistymi, jak kuwety na dokumenty, czy wózki bagażowe są dezynfekowane.
 • Przy wejściu na lotnisko każdy z pasażerów zostanie poddany pomiarowi temperatury za pomocą urządzeń termowizyjnych.
 • Liczba pasażerów w autobusach zostanie ograniczona do 40% ich pojemności.
 • Przed wejściem na pokład obowiązuje procedura self-boardingu - pasażerowie samodzielnie odbijają karty na bramkach.
 • Wejście na pokład oraz jego opuszczenie po przylocie odbywa się strefowo, w ściśle określonej kolejności według numeru zajmowanego miejsca.

#BezpiecznyLOT na pokładzie

 • LOT załogi są wyposażone w niezbędne środki ochrony indywidualnej takie jak: maseczki, rękawiczki oraz żele antybakteryjne. Dodatkowo zostały przeszkolone z najnowszych procedur medycznych.
 • Serwis pokładowy został zmodyfikowany tak, aby ograniczyć kontakt z personelem.
 • Napoje i przekąski serwowane są w indywidualnych opakowaniach.
 • Pasażerowie podczas lotu mają do dyspozycji chusteczki lub żele antybakteryjne.
 • Wprowadzona zostaje e-prasa – dostępna dla wszystkich pasażerów oferta ponad 1000 tytułów.

Czystość i powietrze

 • We wszystkich samolotach LOT wykorzystuje filtry typu HEPA (High Efficiency Particulate Air), które zabezpieczają przed 99,99% bakterii i wirusów na pokładzie oraz unoszących się w powietrzu pyłów i cząstek stałych.
 • Samoloty LOT są dokładnie dezynfekowane specjalnym środkiem biobójczym.

Wytyczne dla pasażerów

 • Wszystkich podróżujących prosimy o przybycie na lotnisko z odpowiednim zapasem czasowym ze względu na wydłużony czas odprawy w związku z wdrożonymi nowymi procedurami dotyczącymi bezpieczeństwa.
 • Na pokład możesz zabrać bagaż podręczny o wymiarach 55 cm / 40 cm / 23 cm i wadze do 8kg . Podczas całej podróży wymagane jest noszenie maseczki - zarówno na lotnisku, jak i na pokładzie samolotu.
 • Niezbędne jest zachowanie odpowiedniego dystansu w terminalu (m.in. w trakcie kontroli bezpieczeństwa lub paszportowej, w rękawie, przy odbiorze bagażu) i na zewnątrz.
 • Miej przy sobie potwierdzenie rezerwacji z widocznym numerem rezerwacji lub numerem biletu lub kartę pokładową.